فاصله یاب لیزری

کالای جدید فاصله یاب لیزری

3011

CRIVIT 9625821 GOLF

BRESSER آلمان

جدید

GOLF LASER RANGEFINDER
CLASS 1 LASER PRODUCT
CRIVIT 9625821 Golf Laser Rangefinder Fig
This device has been classified as a CLASS 1 LASER product according to IEC 60825-1.
The accessible laser radiation is safe under reasonably foreseeable conditions and under normal conditions of use. Do not open the housing. The device does not contain any parts that can be serviced by the end consumer. Servicing of this unit must be left up to qualified service personnel.
Intended use
The device is designed for measuring distances.
warning 2 RISK of physical injury!
Never look through this device directly at or near the sun.
Batteries should be kept out of children’s reach. When inserting batteries please ensure the polarity is correct. Leaking or damaged batteries can cause injury if they come into contact with the skin. If you need to handle such batteries please wear suitable safety gloves.
Children should only use this device under supervision.
Only use the batteries that have been recommended. Always replace low or used batteries.
Remove the battery from the device for long periods of disuse.
Do not subject the device to temperatures exceeding 60 C.
RESPECT privacy!
This device is meant for private use. Respect others’ privacy – do not use the device to look into other people’s homes, for example.
SCOPE OF DELIVERY
    Golf Laser Rangefinder
    Hand strap
    Case
    Cleaning cloth
    Instruction manual
    1x 3V CR2 battery
TECHNICAL DATA
Lens diameter    21mm
Coating    Multi-coated
Field of view    7.2°
Laser    905nm
Resolution    +/- 1m
Range    5 – 1100 m
Weight    181 g
Magnification    6X
Eye relief    16 mm
Safety    LED Class 1
Battery    1x CR2 (3V)
Waterproof    IPX4
Size    106 x 35 x 73 mm


 

دستگاه فاصله یاب لیزری  ساخت برزر آلمان
مسافت یاب لیزری گلف
محصول لیزر کلاس 1
شکل این دستگاه طبق استاندارد IEC 60825-1 جزء محصولات لیزر کلاس 1 طبقه بندی شده است. تابش لیزر قابل دسترس تحت شرایط قابل پیش بینی منطقی و در شرایط عادی استفاده ایمن است. محفظه را باز نکنید. دستگاه حاوی هیچ قطعه ای نیست که بتواند توسط مصرف کننده نهایی سرویس شود. سرویس این واحد باید به پرسنل خدمات واجد شرایط واگذار شود. استفاده در نظر گرفته شده
این دستگاه برای اندازه گیری فاصله طراحی شده است.
هشدار 2 خطر آسیب فیزیکی! هرگز از طریق این دستگاه به طور مستقیم به خورشید یا نزدیک آن نگاه نکنید.
باتری ها باید دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.
هنگام قرار دادن باتری ها لطفاً مطمئن شوید که قطبیت صحیح است. فقط از باتری هایی استفاده کنید که توصیه شده است.
همیشه باتری های کم یا استفاده شده را تعویض کنید.
باتری را برای  زمانی  که استفاده طولانی مدت از دستگاه  نمی شود خارج کنید.
دستگاه را در دمای بیش از 60 درجه سانتیگراد قرار ندهید. 
دستگاه شامل  دستمال گردگیری کتابچه راهنمای دستور العمل باتری 1 x 3 ولت CR2
داده های تکنیکی :
- قطر لنز : 21 میلی متر
- پوشش  بدنه :  چند پوشش
- میدان دید 7.2
- درجه
لیزر: 905 نانومتر
- وضوح  : +/- 1 متر
-برد دستگاه :  5 تا 1100 متر
- وزن 181 گرم
- بزرگنمایی 6X
- برجستگی  چشم :  16 میلی متر
- LED ایمنی کلاس 1
- باتری 1x CR2 (3V)
- ضد آب :  IPX4
- اندازه : 106x35x73mm