فاصله یاب و سرعت سنج لیزری

کالای جدید فاصله یاب و سرعت سنج لیزری

3012

WP/OLED 6x24

BRESSER ساخت آلمان

جدید

BRESSER Distance & speed meter WP/OLED 6x24 800m

 • Rangefinder for hunting, golfing, water sports and other outdoor activities
 • Illuminated reticle inside for measurements during twilight or night
 • OLED display inside in the field of view / live mode displays changes in distance directly / requires 1x CR2 battery (not included)
 • Rangefinder Dimensions: 107 x 42 x 75 mm / weight: 220 g
 • Scope of delivery: distance & speed indicator, belt pouch, lens cloth, neck strap, manual
The BRESSER Rangefinders determine within fractions of a second by laser (harmless to the human eye) the exact distance of the targeted object of up to 800 meters, either in meters or yards.

The 6x24 OLED has an additional speed measurement of up to 300 km/h. The 6x24 OLED also offers a live mode for the distance measurement and an illuminated reticle which allows also measurements in twilight. With the LiveView function changes are shown directly in the display and the illumination is dimmable in 32 steps. 

The compact size, the extremely low weight and ease of use make the Bresser range finder the ideal companion for hiking, hunting, golfing, out at sea, in the stadium or for all kinds of other outdoor activities. 

FEATURES
 • laser distance measurement
 • illuminated reticle dimmable in 32 steps
 • range: up to 800 m
 • meters or yards
 • live mode displays changes in distance directly
 • speed measurement up to 300km/h 
 • Display (OLED, inner-vision-field) 
SCOPE OF DELIVERY
 • distance & speed indicator
 • belt pouch
 • lens cloth
 • neck strap
 • manual

فاصله یاب لیزری  با قابلیت اندازه گیری سرعت  800M-300Km/h
-صفحه نمایش OLED داخل در میدان دید
-حالت زنده تغییرات فاصله را مستقیماً نشان می دهد
- نشانگر فاصله و سرعت، کیف کمربند، پارچه لنز، بند گردن، کتابچه راهنمای کاربر مسافت یاب های BRESSER در کسری از ثانیه با لیزر (بی ضرر برای چشم انسان)
-فاصله دقیق جسم مورد نظر را تا 800 متر، به متر یا یارد، تعیین می کنند.
-6x24 OLED دارای اندازه گیری سرعت اضافی تا 300 کیلومتر در ساعت است.
-6x24 OLED همچنین یک حالت زنده برای اندازه گیری فاصله و یک شبکه نورانی ارائه می دهد که امکان اندازه گیری در گرگ و میش را نیز فراهم می کند.
-با عملکرد LiveView تغییرات مستقیماً در صفحه نمایش نشان داده می شود و نور در 32 مرحله کاهش می یابد.
-اندازه جمع و جور، وزن بسیار کم و سهولت استفاده،
کاربرد : برای متخصصین منابع طبیعی - نقشه برداری-  فعالیت های  سویل -  ورزشی - شکار - افرود و .....