zinc zap زینک زپ

کالای جدید zinc zap زینک زپ

17215-120

دو جزئی

ایران- سفارش زمین توانا تجهیز

جدید

معرف دو جزئی زینک زپ با حجم 120ml
برای شناسایی کانیهای حاوی روی در نمونه های دستی و اکتشافات معدنی
مواد اولیه از کمپانی مرک آلمان استفاده شده و این مواد بسیار با خلوص بالا میباشند
پس از آمیخته شدن دو محلول و اثر بر روی ماده معدنی روی بسته به درصد روی نمونه  تغیر رنگ از نارنجی روشن برای نمونه های  عیارکمتر تا قرمز تیره و تا قهوه ای برای نمونه های پرعیار تغیر رنگ خواهد داد
لازم به توضیح است استفاده از مواد نامرغوب و صنعتی این طیف تغیر رنگ را در ماده معدنی ایجاد نخواهد کرد.
بدلیل ترکیبات سیانور در مواد بکاررفته چنانچه  دستها به محلول آغشته شدند میبایست سریعا شسته شوند
این پکیج شامل دو بطری هر یک به ظرفیت 60ml و 2 عدد شیشه قطره چکانی  با حجم 10 ml به همراه یک کیف صحرایی برای استفاده در صحرا میباشد
لازم به ذکر است در مواقع غیر از تست و آزمایش از به هم آمیختن دو محلول خود داری فرمائید در صورت آمیختن بعد از مدت کوتاهی معرف کارایی خود را از دست خواهد داد
این معرف به سفارش شرکت زمین توانا تجهیز ساخته شده که در اختیار محققین و کاوشگران محترم قرار میگیرد.