کیسه نمونه

کیسه نمونه

210168

3 تایی

آلمان TCM

جدید

  • کیسه نمونه پلی استری
  • تعداد3 عددرنگی در ابعاد
  • 40X30Cm
  • 30x24Cm
  • 25x18Cm