كيسه براي جمع آوري مواد معدني / رسوبات و خاك

كيسه  براي جمع آوري مواد معدني / رسوبات و خاك

KISE-4030

پلاستيكي ضخیم

زمین توانا تجهیز

جدید

کیسه نمونه پلاستیکی ضخیم
در ابعاد 40X30 سانتیمتر
ظرفیت 5 کیلو گرم نمونه در حالت پایدار
دارای برچسب مشخصات نمونه
دارای200عدد بند  نایلونی پلمپ درب کیسه (ساخت تایوان)
تعداد  کیسه نایلون در بسته بندی  100 عدد