كيسه براي جمع آوري مواد معدني / رسوبات و خاك

 كيسه براي جمع آوري مواد معدني / رسوبات و خاك

KISE-3525

پلاستيكي ضخيم

ايران - زمين توانا تجهيز

جدید

 • كيسه نمونه پلاستيكي ضخيم مناسب براي برداشت و جمع آوري نمونه و خاك و رسوبات
 • ابعاد:35x25Cm
 • ضخامت پلاستيك :1/2ميليمتر
  داراي برچسب براي درج مشخصات نمونه
 • داراي  200بند نايلوني براي پلمپ كردن و بستن درب كيسه(ساخت تايوان)
  ظرفيت هر كيسه حدود 3 كيلوگرم نمونه در حالت پایدار
  تعداد کیسه نایلون  در بسته بندی 100  عدد
 •