كيسه براي جمع آوري مواد معدني / رسوبات و خاك

كيسه براي جمع آوري مواد معدني / رسوبات و خاك

KISE-3525

پلاستيكي ضخيم

ايران - زمين توانا تجهيز

جدید

 • كيسه نمونه پلاستيكي ضخيم مناسب براي برداشت و جمع آوري نمونه و خاك و رسوبات
 • ابعاد:35x25Cm
 • ضخامت پلاستيك :1/2ميليمتر
  داراي برچسب براي درج مشخصات نمونه
 • داراي  100بند نايلوني براي پلمپ كردن و بستن درب كيسه
  ظرفيت هر كيسه حدود 5 كيلوگرم نمونه در حالت پایدار
  تعداد کیسه نایلون   100  عدد
 •