پاکت جمع آوری

پاکت جمع آوری

pock-50

گیره دار

تولید زمین توانا تجهیز

جدید

  • پاکت جمع آوری نمونه خاک/رسوب/میکروفسیل
  • دارای نوار فلزی برای بستن در پاکت
  • ابعاد 18 x13cm
  • در بسته 50 عددی