ست طلا شویی / گلدپن کیت/ Gold Pan Kit

کالای جدید ست طلا شویی / گلدپن  کیت/ Gold Pan Kit

1651410

Deluxe

ساخت GARRETT آمریگا

جدید

ست اکتشافی طلا شویی پلاسری
این مجموعه شامل  گلد پن یا همان لاوک با اندازه های مختلف  به همراه یک الک برای جداسازی نمونه سنگهای باطله میباشد از اختصاصات لاوک ها اول میتوان به جنس محکم و با دوام آن از نوع ABS اشاره کرد و بعد به  نوع شیارها و برجستگی های دوردیواره  لاوک اشاره کرد که در هر مرحله  از شستشو مانع از دست رفتن نمونه های طلا میشوند
وسایل این مجموعه  9 تایی به شرح زیر میباشد
1-  14" Gold Trap pan
2-  15" SuperSluice pan
3-  14" Sifter/Classifier
4-  10" Backpacker pan
5-   Gold Guzzler bottle
6-    2 Gold vials
7-   Tweezers/magnifier
8-    How to Find Gold field guide by
      Charles Garrett and Roy Lagal
9-   Gold Panning Like a Pro DVD
      (featuring Freddy Dodge)