ست طلا شویی / گلدپن کیت/ Gold Pan Kit

کالای جدید ست طلا شویی / گلدپن  کیت/ Gold Pan Kit

1651410 ا

Deluxe

ساخت GARRETT آمریگا

جدید

ست اکتشافی طلا شویی پلاسری
این مجموعه شامل  گلد پن یا همان لاوک با اندازه های مختلف  به همراه یک الک برای جداسازی نمونه سنگهای باطله میباشد از اختصاصات لاوک ها اول میتوان به جنس محکم و با دوام آن از نوع ABS اشاره کرد و بعد به  نوع شیارها و برجستگی های دوردیواره  لاوک اشاره کرد که در هر مرحله  از شستشو مانع از دست رفتن نمونه های طلا میشوند

وسایل این مجموعه  10 تایی به شرح زیر میباشد
1-  ظرف یا تشت تله ای طلا به قطر 380 میلیمتر
2- ظرف یا تشت تله ای طلا به قطر 360 میلیمتر SuperSluice
3-  ظرف با ته مشبک  به قطر 360 میلیمترSifter/Classifier برای جدا سازی اولیه
4- ظرف یا تشت تله ای طلا به قطر 254 میلیمتر
5-   بطری شناساگر طلا
6-    بطری جمع آوری طلا 2 عدد
7-   پنس با عدسی  1عدد
8-   کتابچه جیبی 1عدد
9-   Gold Panning Like a Pro DVD
      (featuring Freddy Dodge)
10-   بیلچه آلومینیومی خوش دست و مقاوم  SHOVEL