پن طلاشویی رودخانه ای

کالای جدید پن طلاشویی رودخانه ای

16514128

مدل pro

ساخت این مکانیک آمریکا

جدید

In Mechanical Pro Gold Pan Gold Separation Pan is a Gold Exploration and Separation Pan Basin in Land, Sea, River, Stream and Stream Beds. Raw Materials Resistant to Ultraviolet UV Rays are Used. The Inner Surface of the Product is Made of Rubber Textured Material. (Absolutely No Recycled Plastic Used) 4 Mm Material Thickness - Oval Design - Wide Base Surface - Unique Gold Catching Sets.

لاوک جداسازی طلا 
- یک حوضه تفکیک و اکتشاف طلا در بسترهای خشکی، دریا، رودخانه، جریان و جریان است.

-  از مواد اولیه مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش استفاده می شود.
- سطح داخلی محصول از مواد لاستیکی بافت ساخته شده است. (مطلقاً از پلاستیک بازیافتی استفاده نشده است)
- ضخامت دیواره لاوک  4 میلی متر
- لاوک دارای دو ردیف تله عمیق و نیمه عمیق میباشد
- طرح لاوک  بیضی قطر بزرگ 375 میلیمتر و قطر کوچک 310 میلیمتر
- سطح پایه  لاوک عریض
- مجموعه های منحصر به فرد شکار طلا