عدسی دستی HAND LENS

کالای جدید عدسی دستی HAND LENS

20107

10X Achromatic

اشنیاخ آلمان

جدید

 
 
 
 Eschenbach - 10X Achromatic Loupe Magnifier
by Eschenbach

About the product
-----------------------
    Distortion free image
    Achromatic Lens, 10x Magnification
    Metal case Eliminates color aberration
    Crystal clear image
    lens diameter:17 mm

عدسی دستی پرفشنال تاشو
نوع عدسی آکروماتیک ( عدسی توسط کارخانه تصحیح شده و در حاشیه عدسی شکست نور اتفاق نمی افتد)
ساخت اشنباخ اورجینال آلمان کد تولید 6974
جنس بدنه کروم استیل
جنس بخش عدسی فلزی با روکش رنگ استاتیک
قطر عدسی 17mm
کاربرد : برای  محققین و مهندسین کانی و سنگ شناس ومتخصصین سنگهای قیمتی / علوم مختلف زیستی / باستان شناسان و......
بدلیل سبکی  میتوان آنرا همیشه  همراه  و در گردن داشت