عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

20111

تا شو

کلاس A ساخت چین

جدید

 • لوپ دستی 10 برابر
 • قطر عدسی 21 میلیمتر
 • نوع عدسی TRIPLET
 • بدنه فلزی کروم
 • با کیف چرمی
 • کیفیت تصویربا وضوح بالا و میدان دید باز
   مناسب برای متخصصین کانی / سنگ و سنگهای قیمتی

 • لوپ دستی 10 برابر
 • قطر عدسی 21 میلیمتر
 • نوع عدسی TRIPLET
 • بدنه فلزی کروم
 • با کیف چرمی
 • کیفیت تصویربا وضوح بالا و میدان دید باز
   مناسب برای متخصصین کانی / سنگ و سنگهای قیمتی