عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

عدسی دستی /لوپ دستی/HAND LENS

20304

تاشو

چین

جدید

  • عدسی دستی تمام فلزی با آبکاری کروم  کیفیت معمولی
  •     بزرگنمایی :  20 برابر
  •     قطر عدسی : 18
  •     نوع لنز : Triplet
  •      شکل بدنه : بیضی
  • مناسب برای کاربری های معمول
  •