عینک محافظ

 عینک محافظ

3870-SG31

سفید

BAHCO سوئد ساخت چین

جدید

  • دارای گیره روی بینی
  • دارای محافظ چشم برای جلوگیری از وارد شدن عرق 
  • دارای استاندارد اروپا