عینک آفتابی

 عینک آفتابی

3870-SG32

ضد UV

BAHCOسوئد ساخت چین

جدید

  • برای مناطقی با شدت زیاد نور آفتاب و برف
  • دارای استاندارد اروپا
  • دارای کیف کمری