قلم سنگ

 قلم سنگ

2155719

نوک پهن

ساخت کمپانی vigex تایوان

جدید

  • قلم شش گوش
  • D:215x57x19mm
  • مناسب برای جداسازی و  شکستن سنگهای لایه ای و شیستهای دگرگونی
  • دارای دسته قلم برای حفاظت دست