قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609873

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : گرد / سایز : 100در10 / ساخت آلمان
  • سایز : 100x10mm