قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609874

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 100در16 / ساخت آلمان
  • سایز : 100x16mm