قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609875

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : گرد / سایز : 125در11 / ساخت آلمان
  • سایز : 125x11mm