قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609876

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 125در15 / ساخت آلمان
  • سایز : 125x15mm