قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609877

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 150*15 / ساخت آلمان
  • سایز : 150x15mm