قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609878

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 200در25/ ساخت آلمان
  • سایز : 200x25mm