قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609879

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 250*50 / ساخت آلمان
  • سایز : 250x50mm