قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609881

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : گرد / سایز : 240*30 / ساخت آلمان
  • سایز : 240x30mm