قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609882

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : گرد / سایز : 200*12 / ساخت آلمان
  • سایز : 200x12 mm