قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609883

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : گرد / سایز : 200*10/ ساخت آلمان
  • سایز : 200x10mm