قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609885

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 125*5 / ساخت آلمان
  • سایز : 125x5mm