قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609886

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 175*7 / ساخت آلمان
  • سایز : 175x7mm