قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609895

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : گرد / سایز : 100*3/ ساخت آلمان
  • سایز : 100X3 mm