قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

609896

cvr

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : گرد / سایز : 120*4 / ساخت آلمان
  • سایز : 120x4 mm