قلم سنگ شكني

 قلم سنگ شكني

693044

آلمان

جدید

  • سطح مقطع : تخت / سایز : 350*25 / ساخت آلمان
  • سایز : 350x25 mm