قلم سنگ

 قلم سنگ

AT13508

ATLAS

آلمان

جدید

  • قلم شش گوش
  • D:135X8mm
  • مناسب برای تمیز کردن فسیل و یا شکستن کانی کوچک