Rain Pancho پانچو باران

Rain Pancho پانچو باران

292931

Reflector-ecorepel

TCMآلمان

جدید

  • ضد آب/ضد باد/دافع خاک
  • قابل تنفس
  • درز بندی شده برای جلو گیری از ورود آب
  • سازگار با محیط زیست
  • عرض قابل تنظیم
  • باند قابل تنظیم دهانه گردن
  • تاشو و قابل حمل
  • تک رنگ
  • قابل استفاده برای فعالیت های صحرایی / ورزشی / روزمره