دستکش

دستکش

10302

جیر

اسپانیا تحت لیسانس ساخت چینMAPA

جدید

  •  دستکش جیر مپا اسپانیا
    دستکش جیر بسیار مقاوم
  • مناسب جهت کارهای صحرایی
  • سایز 9 خو ش دوخت و زیبا