دستکش صحرایی

دستکش صحرایی

10303

جیر

چین

جدید

دستکش  فیلد و صحرا و کار
جنس دستکش تماما چرم جیر است
دارای دوخت خوب و تمیز
سایز 9 و 10