کمربند چرمی

 کمربند چرمی

17305

BAHCO

تحت لیسانس سوئد ساخت لهستان

جدید