چراغ قوه دستي

 چراغ قوه دستي

18115

ENTERGIZER TW450

چین

جدید

  • دو حالته استفاده در فيلد و كمپ - حالت دستي و فانوسي
  • با قابليت جابجايي بند دستي
  • منبع تغذيه 4 عدد باتري قلمي بزرگ