چراغ دور سر

چراغ دور سر

238035

آلمانTCM

جدید

  • با قابليت نصب روي سر و كلاه ايمني
  • با 9 حالت قرار گیری زاویه چراغ
  •   با سه حالت كار