چکش زمین شناسی استوینگ

چکش زمین شناسی استوینگ  اتمام موجودی

10101

( پتروگرافی) E-30

آمریکاESTWING

جدید

 

Estwing Leather Grip Pick    E-30

This classic and popular style of pick features a genuine leather grip. Estwing, USA. These high quality chisel and pointed picks use the strongest steel which is forged in one- piece. The strongest known construction of its type

  •  
  •      چکش زمین شناسی با وزن 975 گرم
  •     یک تکه - فورج
  •     دسته چرمی متفاوت با چکش های دسته چرمی سری EP-22 با در دست گرفتن این مدل تفاوت را حس میکنید(وزن چکش نسبت به سری قبل 75 گرم بیشتر است )
  •   با قطعه فلزی در انتهای دسته طرح جدید
  •     اورژینال -ساخت الینویز آمریکا
  •  
 اتمام موجودی