چکش زمین شناسی(پتروگرافی)

چکش زمین شناسی(پتروگرافی)

10103

دسته مشکی

ساخت چین تحت لیسانس VALLEY آمریکا

جدید

  • چکش زمین شناسی پتروگرافی
  •  وزن 830 گرم / دسته مشکی /یک تکه
  •    
  •