چکش زمین شناسی مخصوص رسوب و فسیل

چکش زمین شناسی مخصوص رسوب و فسیل

10134

WHITE HOUSE

انگلیس

جدید

  • چکش زمین شناسی مخصوص رسوب / باستانشناسی
  • با وزن 860 گرم با دسته چوبی ـ دو تکه
  • ساخت انگلیس اورجینال