چکش زمین شناسی مخصوص رسوب و فسیل

چکش زمین شناسی مخصوص رسوب و فسیل

10133

RIDGID

تایوان

جدید

  • چکش زمین شناسی مخصوص  فسیل /رسوب و خاک/ باستانشناسی
  •  وزن 860 گرم /دو تکه/ نوک پهن
  • تحت لیسانس  رجیدز آمریکا ساخت تایوان  با دسته مشکی
  •  
  •