چکش زمین شناسی

چکش زمین شناسی

10110

DIN

ساخت ایران PITCHFORK

جدید

  • چکش با وزن 800 گرم  با دسته مشکی ـ
  • نوک دو شاخه دو تکه
  •