جلد یا کیف چرمي چكش

جلد یا کیف چرمي چكش

10121

کمری

ایران زمين توانا تجهیز

جدید

ROCK HAMMER  LEATHER Holders
 FOR : ESTWING  HAMMER
SHR HAMMER (made in Iran)

Estwing&SHR Holders are  for all Estwing picks / made of a high quality leather. Will work with all Estwing Picks and Hammers except the new 24oz hammer

  • کیف کمری مخصوص چکش های پترو گرافی
  • ساخته شده از مرغوب ترین و ضخیم ترین چرم طبیعی
  • دارای مقاومت بالا در اثر وزن  چکش و کشش
  • مناسب برای تمامی چکش های آمریکایی چینی و SHR
  • تولید شرکت زمین توانا تجهیز