کیف یا جلد کمری چکش

پرفروش ها کیف یا جلد کمری چکش

10122

DSH-L-B

ساخت ایران زمین توانا تجهیز

جدید

کیف یا جلد کمری چکش مخصوص چکش های استوینگ امریکا
تهیه شده بر اساس قالب اصلی  جلد چکش استوینک
از جنش چرم گاو میش بسیار مقاوم و بادوام