پتک سنگ شکنی دو سرتخت

پتک سنگ شکنی دو سرتخت

10205

WHITE HOUSE

انگلیس

جدید

  • پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1000 گرم با دسته کوتا فیبرگلاس
  •     پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1000 گرم
  •     دو تکه
  •     دسته فایبر گلس