پتک سنگ شکنی دو سرتخت

پتک سنگ شکنی دو سرتخت

10208

HONESTOOLS

تایوان

جدید

  •     پتک سنگ شکنی دو سرتخت
  •   وزن 1800 گرم   
  •     دسته بلند / دوتکه ازجنس فایبر کلاس