پتک سنگ شکنی دو سرتخت

پتک سنگ شکنی دو سرتخت

10209

HONESTOOLS

تایوان

جدید

  • پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1350 گرم با دسته بلند فایبرگلاس
  •  
  •     پتک سنگ شکنی دو سرتخت با وزن 1350 گرم
  •     دسته بلند و دوتکه ازجنس فایبر کلاس