ژالون جاکوب

ژالون جاکوب

40207

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

وسيله اي مناسب براي ارزيابي و اندازه گيري برشها ، شيب و ضخامت حقيقي لايه ها در طبقات روي زمين براي عمليات اكتشافي و استخراجي

ژالون جاکوب شامل

  •  ژالون سه تکه 
  •  شیب سنج 
  •  نگهدارنده شیب سنج 
  •  دستگاه شماره انداز
  •  به همراه کیف حمل

تجهیزات آپشنال

  1. آدابتور کمپاس برانتون
  2. کمپاس برانتون