چادر گروهی صحرایی

 چادر گروهی صحرایی

chador

خارجی

جدید

  • ضد آب و مقاوم
  • بدنه از جنس پلی استر دو پوشش
  • هشت نفره با کیف حمل
  • 280x240x180 ابعاد