کوله پشتی

کوله پشتی

16112

برزنتی

چین

جدید

  • کوله پشتی برزنتی مناسب برای حمل تجهیزات
  • دارای لایه داخلی چرمی
  • برزنت مقاوم در حین حال نرم
  • با بند های مقاوم